Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava